escort bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan marmaris escort bayan kayseri escort samsun escort mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan ATATRK'N - SZLER retmen Sitesi997 defa grntlendi.

ATATRK'N - SZLER

erdemdnmz
retmen
**

Mesajlar: 1 Katlma Tarihi: 01-08-2014 Rep Puan: 0 Durum: evirimd

Mesaj: #1
ATATRK'N - SZLER
● Btn midim genliktedir.

● Ey ykselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu ykseltecek ve srdrecek sizlersiniz.

● Herkes ulusal grevini ve sorumluluunu bilmeli, memleket meseleleri zerinde o dnceyle, dnp almay grev edinmelidir.

● Kendiniz iin deil, bal bulunduunuz ulus iin elbirlii ile alnz. almalarn en yksei budur.

● Ey Trk Genlii! Birinci vazifen, Trk istikllini, Trk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve mdafaa etmektir.

● Bugn hepimize den ortak grev; ulusal deerlere, bilince, Cumhuriyet'e sahip kmak, anakkale'yi, Kurtulu Sava'n kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuaklara aktarmaktr. Trk Ulusu dili, kltr, tarihi ve saygn kimliiyle aydnlk yarnlara el ele gl biimde yryecektir.

● Sizler, yani yeni Trkiye'nin gen evlatlar! Yorulsanz dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek zere yrmeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Trk Genlii gayeye, bizim yksek idealimize durmadan, yorulmadan yryecektir.

● retmenler! Cumhuriyet sizden dnceleri hr, vicdan hr, irfan hr nesiller ister.

● "...bu ulusa ve lkeye hizmet grevi bitmeyecektir."

● Trk Milleti yeni bir iman ve kesin bir milli azim ile yeni bir devlet kurmutur bu devletin dayand esaslar "Tam Bamszlk" ve "Kaytsz artsz Milli Egemenlikten ibarettir. Yeni Trkiye devletinin yapsnn ruhu Milli Egemenliktir. Milletin Kaytsz artsz Egemenliidir...

● Hibir eye ihtiyacmz yok, yalnz bir eye ihtiyacmz vardr; alkan olmak!

● Biz byk bir inklap yaptk. Memleketi bir adan alp yeni bir aa gtrdk.

● Devrimin amacn kavram olanlar srekli olarak onu koruma gcne sahip olacaklardr.

● Ne mutlu Trkm diyene!

● Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakr retmen ve eiticileri, sizler yetitireceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktr. Eserin kymeti, sizin maharetiniz ve fedakrlnz derecesiyle mtenasip bulunacaktr.

● Ordularmzn kazand zafer, sizin ve sizin ordularnzn zaferi iin yalnz zemin hazrlad... Gerek zaferi siz kazanacak ve devam edeceksiniz ve mutlaka baarl olacaksnz.

● Trk ocuu ecdadn tandka daha byk iler yapmak iin kendinde kuvvet bulacaktr.

● "Trkiye Cumhuriyetinin, zellikle bugnk genliine ve yetimekte olan ocuklarna hitap ediyorum: Bat senden, Trk'ten ok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu byleydi. Eer bugn bat teknikte bir stnlk gsteriyorsa, ey Trk ocuu, o kabahat da senin deil, senden ncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. unu da syleyeyim ki, ok zekisin! .. Bu belli. Fakat zekn unut! .. Daima alkan ol..."

● Milletleri kurtaranlar yalnz ve ancak retmenlerdir. retmenden, eiticiden mahrum bir millet, henz bir millet adn alma yetenei kazanmamtr.

● "Trkiye Cumhuriyeti'ni kuran Trkiye halkna Trk milleti denir..."

● "Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmaldr."

● Tarihi yaadmz gibi yazdk, fakat gelecei cumhuriyete inananlara, onu koruyanlara ve yaatacaklara emanet etmek lazmdr.

● Asl nemli olan ve memleketi temelinden ykan, halkn esir eden, ierdeki cephenin suskunluudur.

● Benim Trk milletine, Trk cemiyetine, Trkln istikbaline ait devlerim bitmemitir, siz onlar tamamlayacaksnz. Siz de, sizden sonrakilere benim szm tekrar ediniz.

● stiklal, istikbal, hrriyet, herey adaletle kaimdir!

● Uluslar, egemenliklerini geici bile olsa, brakaca meclislere dahi gereinden fazla inanmamal ve gvenmemelidir. nk meclisler bile despotluk yapabilir ve bu despotluk bireysel despotluktan daha tehlikeli olabilir. Meclislerin yle kararlar olabilir ki, bu kararlar ulusun yaamna giderilmesi olanakl olmayan zararlar verebilir.

● Genler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduunuz terbiye ve irfan ile insanlk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hrriyetinin en kymetli timsali olacaksnz. Ykselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu ykseltecek ve yaatacak sizsiniz.

● retmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yksek karakterli muhafzlar ister. Yeni nesli bu zellik ve kabiliyette yetitirmek sizin elinizdedir.

● retmen, yllar sonra dln alr.

● retmen bir kandile benzer, kendini tketerek bakalarna k verir.

● Sz konusu olan vatansa, gerisi teferruat.

● Yorulmadan beni takip edeceinizi sylyorsunuz. Fakat arkadalar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu? Elbette yorulacaksnz. Benim sizden istediim ey yorulmamak deil, yorulduunuz zaman dahi durmadan yrmek, yorulduunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. Yorgunluk her insan, her mahlk iin tabii bir halettir, fakat insanda yorgunluu yenebilecek mnevi bir kuvvet vardr ki, ite bu kuvvet yorulanlar dinlendirmeden yrtr.

● Milli egemenlik yle bir nurdur ki, onun karsnda zincirler erir, ta ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirlii zerine kurulmu messeseler her tarafta yklmaya mahkumdurlar.

● Cumhuriyet fikir serbestlii taraftardr. Samimi ve meru olmak artyla her fikre sayg duyarz.

● Geri bize milliyeti derler. Ama, biz yle milliyetileriz ki, ibirlii eden btn milletlere hrmet ve riayet ederiz. Onlarn milliyetlerinin btn icaplarn tanrz. Bizim milliyetiliimiz herhalde hodbince ve marurca bir milliyetilik deildir.

● yle istiyorum ki, Trk Dili bilim yntemleriyle kurallarn ortaya koysun ve her dalda yaz yazanlar, btn terimleriyle ounluun anlayabilecei gzel, ahenkli dilimizi kullansnlar.

● Okul, gen beyinlere insanla saygy, millet ve lkeye sevgiyi, bamszlk onurunu retir.

● Okul sayesinde, okulun verecei ilim ve fen sayesindedir ki, Trk milleti, Trk sanat, Trk iktisadiyat, Trk iir ve edebiyat btn gzellikleriyle geliir.

● Mspet bilimlerin temellerine dayanan, gzel sanatlar seven, fikir terbiyesinde olduu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artm ve ykselmi olan erdemli, kudretli bir nesil yetitirmek ana siyasetimizin ak dileidir.

● Bilelim ki, milli benliini bilmeyen milletler, baka milletlere yem olurlar.

● Milletlerin tarihinde baz dnemler vardr ki, belli amalara eriebilmek iin madd ve manev ne kadar kuvvet varsa hepsini bir araya toplamak ve ayn dorultuya yneltmek gerekir. Yakn yllarda milletimiz, byle bir toplanma ve birleme hareketinin nemli sonularn kavramtr. Memleketin ve devrimin, ieriden ve dardan gelebilecek tehlikelere kar korunmas iin, btn milliyeti ve cumhuriyeti kuvvetlerin bir yerde toplanmas gerekir. Ayn cinsten olan kuvvetler, ortak ama yolunda birlemelidir.

● Birok glkler ve engeller karsnda bulunduumuzu biliyoruz. Bunlarn hepsini inceleme ile, gayret ve iman ile ve millet aknn sarslmaz kuvvetiyle birer birer zp sonulandracaz. O millet ak ki, her eye ramen iimizde snmez bir kuvvet, dayankllk ve ate kaynadr.

● Bizim milletimiz vatan iin, zgrl ve egemenlii iin zverili bir halktr; bunu kantlad. Milletimiz, yapt devrimlerin kskan savunucusudur da. Benliinde bu erdemler yerlemi bir milleti, yrmekte olduu doru yoldan hibir kimse, hibir kuvvet alkoyamaz.

● Arkadalar! Devrimimiz Trkiye'nin yzyllar iin mutluluunu stlenmitir. Bize den onu kavrayarak ve takdir ederek almaktr.

● Admlarn, attmz uygarlk ve yenilik admlarna uydurmak istemeyenler ne talihsizdirler! Bu gibiler hl milleti aldatacaklarn mit ediyorlarsa bu mitleri, kendilerinin zarara uramalarndan baka bir sonu vermeyeceine imdiden emin olabilirler.

● Biz cahil dediimiz zaman, mektepte okumam olanlar kastetmiyoruz. Kastettiimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumu olanlardan en byk cahiller kt gibi, hi okumak bilmeyenlerden de hakikati gren gerek alimler kabilir.

● Biz Trkler, btn tarihimiz boyunca hrriyet ve istiklle timsal olmu bir milletiz.

● Ne kadar zengin ve mreffeh olursa olsun, istikllden mahrum bir millet, meden insanlk karsnda uak olmak mevkiinden yksek bir muameleye lyk saylamaz.

● zgrlk ve bamszlk benim karakterimdir. Ben milletimin en byk ve ecdadmn en deerli miras olan bamszlk ak ile dolu bir adamm. ocukluumdan bugne kadar ailev, husus ve resm hayatmn her safhasn yakndan bilenler bu akm malumdur. Bence bir millete erefin, haysiyetin, namusun ve insanln vcut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin zgrlk ve bamszlna sahip olmasyla kaimdir. Ben ahsen bu saydm vasflara, ok ehemmiyet veririm. Ve bu vasflarn kendimde mevcut olduunu iddia edebilmek iin milletimin de ayn vasflar tamasn esas art bilirim. Ben yaabilmek iin mutlaka bamsz bir milletin evlad kalmalym. Bu sebeple milli bamszlk bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanl tekil eden milletlerden her biriyle medeniyet icab olan dostluk ve siyaset mnasebetlerini byk bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeinceye kadar, amansz dmanym.

● Yurtta sulh, cihanda sulh.

● Trk milletinin istidad ve kati karar medeniyet yolunda durmadan, ylmadan ilerlemektir.

● Trk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.

● Yeni kuak, en byk cumhuriyetilik dersini bugnk retmenler topluluundan ve onlarn yetitirecekleri retmenlerden alacaktr.

● Milli mcadelelere ahs hrs deil, milli ideal, milli onur sebep olmutur.

● Bir millet eitim ordusuna sahip olmadka, sava meydanlarnda ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalc sonular vermesi ancak eitim ordusuyla mmkndr.

● Milli his ile dil arasndaki ba ok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olmas, milli hissin gelimesinde balca etkendir. Trk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil uurla ilensin. lkesini, yksek bamszln korumasn bilen Trk milleti, dilini de yabanc diller boyunduruundan kurtarmaldr.

● Bir dinin tabii olmas iin akla, fenne, ilme ve manta uygun olmas lazmdr.

● Her fert istediini dnmek, istediine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, setii bir dinin icaplarn yapmak veya yapmamak hak ve hrriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanna hakim olunamaz.

● Trk Milletinin istidad ve kesin karar medeniyet yolunda, durmadan, ylmadan ilerlemektir.

● Medeni olmayan insanlar, medeni olanlarn ayaklar altnda kalmaya mahkumdurlar.

● Byk dinimiz almayann insanlkla hi ilgisi olmadn bildiriyor. Baz kimseler ada olmay kfir olmak sayyorlar. Asl kfr onlarn bu zanndr. Bu yanl tefsiri yapanlarn maksad slmlarn kfirlere esir olmasn istemek deil de nedir? Her sarkly hoca sanmayn, hoca olmak sarkla deil, dimaladr.

● Arkadalar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Trkiye Cumhuriyeti eyhler, derviler, mritler, meczuplar memleketi olamaz. En doru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatdr.

● Medeniyetin emir ve talep ettiini yapmak insan olmak iin yeterlidir.

● Biz dnya medeniyeti ailesi iinde bulunuyoruz. Medeniyetin btn icaplarn tatbik edeceiz.

● Dnyann her tarafndan retmenler insan topluluunun en fedakr ve muhterem unsurlardr.

● Bizim devlet idaresinde takip ettiimiz prensipleri, gkten indii sanlan kitaplarn dogmalaryla asla bir tutmamaldr. Biz, ilhamlarmz, gkten ve gaipten deil, dorudan doruya hayattan alm bulunuyoruz.

● Milletimiz her glk ve zorluk karsnda, durmadan ilerlemekte ve ykselmektedir. Byk Trk Milletinin bu yoldaki hzn, her vastayla arttrmaya almak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.

● nsan topluluu kadn ve erkek denilen iki cins insandan mrekkeptir. Kabil midir ki, bu ktlenin bir parasn ilerletelim, tekini ihmal edelim de ktlenin btnl ilerleyebilsin? Mmkn mdr ki, bir cismin yars topraa zincirlerle bal kaldka teki ksm gklere ykselebilsin?

● Ey kahraman Trk kadn, sen yerde srnmeye deil, omuzlar zerinde gklere ykselmeye layksn.

● Kadnlarmz iin asl mcadele alan, asl zafer kazanlmas gereken alan, biim ve klkta baardan ok, kla, bilgi ve kltrle, gerek faziletle sslenip donanmaktr. Ben muhterem hanmlarmzn Avrupa kadnlarnn aasnda kalmayacak, aksine pek ok ynden onlarn stne kacak ekilde kla, bilgi ve kltrle donanacaklarndan asla phe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanm.

● Analarn bugnk evlatlarna verecei terbiye eski devirlerdeki gibi basit deildir. Bugnn analar iin gerekli vasflar tayan evlat yetitirmek, evlatlarn bugnk hayat iin faal bir uzuv haline koymak pek ok yksek vasflar tamalarna baldr. Onun iin kadnlarmz, hatt erkeklerimizden ok aydn, daha ok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eer hakikaten milletin anas olmak istiyorlarsa.

● Ben icap ettii zaman en byk hediyem olmak zere, Trk Milletine canm vereceim.

● almak demek, bouna yorulmak, terlemek deildir. Zamann gereklerine gre bilim ve teknik ve her trl uygar bululardan azami derecede istifade etmek zorunludur.

● Hibir zafer ama deildir. Zafer, ancak kendisinden daha byk bir amac elde etmek iin belli bal bir vastadr.

● Zafer, bir fikrin istihsline (elde edilmesine) hizmeti nispetinde kymet (deer) ifade eder. Bir fikrin istihsline dayanmayan bir zafer pyidar olamaz (yaayamaz). O, bo bir gayrettir.

● Her byk meydan muharebesinden, her byk zaferin kazanlmasndan sonra yeni bir lem (dnya) domaldr, doar. Yoksa bal bana bir zafer, boa gitmi bir gayret olur.

● Trkiye'nin asl sahibi ve efendisi, gerek retici olan kyldr. O halde, herkesten daha ok refah, saadet ve servete mstahak ve layk olan kyldr. Onun iin, Trkiye Byk Millet Meclisi'nin iktisadi siyaseti bu asl gayeye erimek maksadn gder.

● Basn milletin mterek sesidir. Balbana bir kuvvet, bir okul, bir ncdr.

● Ekonomik kalknma, Trkiye'nin hr, mstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahl Trkiye idealinin belkemiidir.

● Tam bamszlk, ancak ekonomik bamszlkla mmkndr.

● Hrriyet olmayan bir memlekette lm ve k vardr. Her ilerleyiin ve kurtuluun anas hrriyettir.

● Biz kimsenin dman deiliz. Yalnz insanln dman olanlarn dmanyz.

● Tarih bir milletin kann, varln hibir zaman inkar edemez.

● Adalet gc bamsz olmayan bir milletin, devlet halinde varl kabul olunamaz.

● Millete efendilik yoktur. Hizmet vardr. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

● Biz bar istiyoruz dediimiz zaman tam bamszlk dediimizi herkesin anlamas gerekir.

● Sanatsz kalan bir milletin hayat damarlarndan biri kopmu demektir.

● Tketici yaamak iyi deildir. retici olalm.

● Siyasi, askeri zaferler ne kadar byk olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle talandrlmazlarsa meydana gelen zaferler devaml olamaz, az zamanda sner.

● Memleket mutlaka modern medeni ve yeni olacaktr. Bizim iin bu hayat davasdr.

● Yeni Trkiye Devleti temellerini sngyle deil, sngnn de dayand ekonomi ile kuracaktr. Yeni Trkiye Devleti cihangir bir devlet olmayacaktr. Fakat yeni Trkiye Devleti bir ekonomi devleti olacaktr.

● Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniin gerektirdii eyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.

● Devrim yasas, eldeki yasalarn stndedir. Bizi ldrmedike, bizim kafalarmzdaki akm bomadka, baladmz devrim ve yenilik bir an bile durmayacaktr. Bizden sonraki dnemlerde de byle olacaktr.

● Byk baarlar, deerli analarn yetitirdikleri sekin ocuklarn yardmyla meydana gelir.

● Toplumdaki baarszln sebebi, kadnlarmza kar gsterdiimiz ihmal ve kusurdan domaktadr.
● Bu memleket dnyann beklemedii, asla umut etmedii ayrcalkl bir varolua sahne oldu. Bu sahne en az 7 bin senelik bir Trk beiidir. Beik doann rzgaryla salland; beiin iindeki ocuk doann yamurlaryla ykand, o ocuk doann imeklerinden, yldrmlarndan, kasrgalarndan evvela korkar gibi oldu sonra onlara alt; Onlarn olu oldu. Bir gn o doa ocuu, Doa oldu; imek, yldrm, gne oldu; Trk oldu... Trk budur. Yldrmdr, kasrgadr, dnyay aydnlatan gnetir.

● Dnyada herey iin, medeniyet iin, hayat iin, baar iin, en hakiki mrit bilimdir, fendir.

● Yaptmz ve yapmakta olduumuz inklaplarn amac, Trkiye Cumhuriyeti halkn tamamen amza uygun ve btn mana ve biimiyle uygar bir toplum haline deitirmektir.
● Btn dnya bilsin ki, benim iin bir yandalk vardr: Cumhuriyet yandal, dnsel ve toplumsal devrim yandal. Bu noktada yeni Trkiye topluluunda, bir bireyi bunun dnda dnmek istemiyorum.

● Sava zaruri ve hayati olmaldr. Milletin hayat tehlikeye maruz kalmadka sava bir cinayettir.
● Genlii yetitiriniz. Onlara ilim ve irfann mspet fikirlerini veriniz. Gelecein aydnlna onlarla kavuacaksnz.

● Bombasrt olay (14 Mays 1915) ok nemli ve Dnya sava tarihinde eine rastlanmas mmkn olmayan bir olaydr. Karlkl siperler aras 8 metre, yani lm kesin. Birinci siperdekilerin hepsi kurtulmamacasna dyor. kinci siperdekiler yldrm gibi onlarn yerlerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir souk kanllkla biliyor musunuz? Bomba, arapnel, kurun yamuru altnda leni gryor, dakikaya kadar leceini biliyor ve en ufak bir ekinme bile gstermiyor. Sarslma yok. Okuma bilenler Kur' an- Kerim okuyor ve cennete gitmeye hazrlanyor. Bilmeyenlerse Kelime-i ahadet getiriyor ve ezan okuyarak yryorlar. Scak cehennem gibi kaynyor. te bu Trk askerindeki ruh kuvvetini gsteren dnyann hibir askerinde bulunmayan tebrike deer bir rnektir. Emin olmalsnz ki anakkale savalarn kazandran bu yksek ruhtur.

● Tam bamszlk, ancak mali bamszlk ile mmkndr. Bir devletin maliyesi bamszlktan yoksun olunca, o devletin btn hayat klarnda bamszlk fel olur.

● Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdannn emrine uymakta serbesttir. Biz dine sayg gsteririz. Dne ve dnceye muhalif deiliz. Biz sadece din ilerini, millet ve devlet ileriyle kartrmamaya alyor, kasde ve fiile dayanan taassupkr hareketlerden saknyoruz.

● Snglerle, silahlarla ve kanla kazandmz askeri zaferlerden sonra, kltr, bilim, fen ve ekonomi alanlarnda da zaferler kazanmaya devam edeceiz.

● Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Baar ise, "Baaracam" diye balayarak sonunda "Baardm" diyebilenindir.

● Egemenlik verilmez, alnr.

● Trk Milleti bamsz yaam ve bamszl varolmalarnn yegane koulu olarak kabul etmi cesur insanlarn torunlardr. Bu millet hibir zaman hr olmadan yaamamtr, yaayamaz ve yaamayacaktr.

● Milletimiz davranlarnda ve gayretlerinde sarslmaz bir btnlk gsterdii iin baarl olmutur.

● Ne kadar zengin ve mreffeh olursa olsun, istikllden mahrum bir millet, meden insanlk karsnda uak olmak mevkiinden yksek bir muameleye lyk saylamaz.

● Milli egemenlik yle bir nurdur ki, onun karsnda zincirler erir, ta ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirlii zerine kurulmu messeseler her tarafta yklmaya mahkumdurlar.

● Bu millete ok ey retebildim ama onlara uak olmay bir trl retemedim.

● Milli mcadelelere ahs hrs deil, milli ideal, milli onur sebep olmutur.

● "Trk milletinin karakteri yksektir. Trk milleti alkandr. Trk milleti zekidir... Trk milleti milli birlik ve beraberlik ierisinde glkleri yenmesini bilmitir Trk milletinin tarihi bir nitelii de gzel sanatlar sevmek ve onda ykselmektir. Trk milletinin byk millet olduunu btn medeni alem, az zamanda, bir kere daha tanyacaktr..."

● "Trkln unutulmu byk medeni vasf ve byk medeni kabiliyeti, bundan sonraki gelimesi ile gelecein yksek medeniyet ufkunda yeni bir gne gibi doacaktr."

● "Trkn haysiyeti, onuru ve kabiliyeti ok yksek ve byktr."

● "Trk milleti gzel her eyi her medeni eyi, her yksek eyi sever, takdir eder. Fakat muhakkaktr ki, her eyin stnde taktir ettii bir ey varsa o da kahramanlktr."

● "Bizim milletimiz, vatan iin, hrriyeti ve egemenlii iin fedakar bir halktr."

● "Trk esirlik kabul etmeyen bir millettir."

● "Bizim baka milletlerden hi bir eksiimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, alkanz, Yksek amalar urunda lmesini biliriz."

● "Byk eyleri byk milletler yapar."

● "Trk milletinin son yllarda gsterdii harikalarn yapt siyasi ve sosyal inklaplarn gerek sahibi kendisidir. Milletimizde bu kabiliyet ve tekaml var olmasayd, onu yaratmaya hibir kuvvet ve kudret yeterli olamazd."

● "Bu millet kl kprdamadan dava uruna cann vermeye raz olmasayd ben hi birey yapamazdm."

● "Giritiimiz byk ilerde, milletimizin yksek kabiliyet ve yksek saduyusu balca rehberimiz ve baar kaynamz olmutur."

● "Trk kuvvet ve zekasnn yenmedii ve yenemeyecei glk yoktur."

● "Benim hayatta yegane fahrim, servetim Trklkten baka bir ey deildir."

● "Gerektiinde vatan iin bir tek fert gibi yekpare azim ve karar ile almasn bilen bir millet elbette byk bir gelecee layk ve aday olan bir millettir."

● ki Mustafa Kemal vardr: Biri ben, et ve kemik, geici Mustafa Kemal... kinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben deil, bizdir! O, memleketin her kesinde yeni fikir, yeni hayat ve byk lk iin uraan aydn ve sava bir topluluktur. Ben, onlarn ryasn temsil ediyorum. Benim teebbslerim, onlarn zlemini ektikleri eyleri tatmin iindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geici olmayan, yaamas ve baarl olmas gereken Mustafa Kemal odur!

"Bir milletin baars, mutlaka btn milli glerin bir istikamette olumasyla mmkndr. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiimiz baar, milletin g birlii etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri gelmitir. Eer ayn baar ve zaferleri gelecekte de tekrarlamak istiyorsak, ayni esasa dayanalm ve ayn ekilde yryelim."

"retmenler; Cumhuriyetin fedakar retmen ve eitimcileri, yeni nesli sizler yetitireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktr. Eserin kymeti, sizin beceriniz ve fedakarlnzn derecesiyle orantl olacaktr. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli, bu zellik ve kabiliyette yetitirmek sizin elinizdedir... Sizin baarnz Cumhuriyetin baars olacaktr."

"Beni grmek demek mutlaka yzm grmek demek deildir. Benim fikirlerimi, benim duygularm anlyorsanz ve hissediyorsanz bu yeterlidir."

"Benim naiz vcudum elbet bir gn toprak olacaktr, ancak Trkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktr."
01-08-2014 09:46
Bul Rep Ver Alnt
« nceki | Sonraki »


Bu Konudaki Mesajlar
ATATRK'N - SZLER - erdemdnmz - 01-08-2014 09:46

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gsterim: Son Mesaj
  Atatrk'n Unutulmaz Szleri nazim123 1 1,608 18-08-2016 06:46
Son Mesaj: Sansyorumu
  Atatrk iiri KaRNeC 0 1,195 03-05-2013 02:54
Son Mesaj: KaRNeC
  Atatrk Vecizeleri, Szleri Ebru 1 2,612 18-09-2012 06:09
Son Mesaj: Cdkeysland
  Atatrk Diyor ki... KaRNeC 0 1,738 17-03-2011 11:54
Son Mesaj: KaRNeC

Konuyu grntleyenler: 1 Misafir

Forum Atla:

kampanyalar | hamile kyafetleri | Replika saat | kurumsal SEO danman | seim anketleri 2018

retmen Sitesi

retmen Siteleriretmen Sitesi | letiim | Yukarya dn | erie Dn | Mobile Version | RSS

Trke eviri: MyBBTrkiye
retici: MyBB, 2002-2018 MyBB Group.

MyBB & SEO nSiDe

retmenSitesi.nfo Google Gizlilik Politikasna riayet etmektedir